SwedAf Cooperation

Avtal skrivs mellan SwedAf Cooperation och CNP

Avtal skrivs mellan SwedAf Cooperation och CNP.

CNP – Togo välkomnade 29 oktober – 2 november 2012, en delegation av skandinaviska aktörer som leds av Swedaf . Detta möte får de togolesiska företag lämna in sina projekt till den skandinaviska delegationen. Höjdpunkten i besöket var undertecknandet av ett samförståndsavtal mellan CNP – Togo och SWEDAF Corporation   fredag ​​2 november, 2012 i Lomé. Detta avtal syftar till att:


- Att upprätta en permanent och vara ett instrument för samarbete mellan CNP och SWEDAF i Togo
- Att främja ekonomiskt och kommersiellt samarbete mellan näringslivet emellan Skandinavien Togo
- Bidra till att stärka det ekonomiska samarbetet mellan de nordiska länderna och Togo.